PORTFOLIO JOBS

JOIN ONE OF OUR COMPANIES!

Manufacturing operator Fermentatie

Auris Health

Auris Health

Leiden, Netherlands
Posted on Tuesday, September 12, 2023
Apply Now
Share

Description

De Manufacturing Operator Fermentatie voert de kerntaken en de ondersteunende routinematige werkzaamheden uit op de afdeling Fermentatie.

Essential Job Duties and Responsibilities

De kerntaak van Fermentatie is de productie van monoklonale antilichamen, o.a.:

·         Installeren/prepareren fermentoren

·         Inoculeren

·         Dagelijks monitoren fermentoren inclusief In Process Testen (o.a. sampling/cellen tellen/IgG meting)

·         Harvest/medium change

·         Afronden fermentor run 

Naast de kerntaken van de afdeling verricht de Manufacturing Operator Fermentatie ondersteunende werkzaamheden, zoals:

·         het bijhouden van documentatie en computersystemen

·         “basic asset care”: zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie van de ruimtes en apparatuur

·         Sampling

·         overdragen van kennis

·         gebruik van de aanwezige Lean systemen

cGMP, EHSS EN LEAN

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De operator draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean technieken en concepten. De operator heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean, op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Manufacturing Operator signaleert tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert verbeterinitiatieven uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben en is in teamverband betrokken bij grotere of complexere initiatieven.

Qualifications

Minimum Qualification

1.       Minimum opleiding: MLO of Procestechniek op MBO niveau 3

2.       Minimum ervaring: 2 jaar relevante werkervaring

3.       Competenties

Technisch / inhoudelijk

·         Nederlandse en Engelse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid

·         Stress bestendig: blijft ten alle tijden rustig, ook in complexe situaties

·         Is scherp en alert; signaleert en meldt afwijkingen

·         Snelheid van handelen; reageert direct op waargenomen afwijkingen of alarmen

·         Vaardig in het opbouwen van processystemen

Gedrag en houding

·         Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen.

·         Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.

·         Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt initiatief om eigen werk te verbeteren.

·         Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing.