PORTFOLIO JOBS

JOIN ONE OF OUR COMPANIES!

Associate manufacturing technician

Auris Health

Auris Health

Leiden, Netherlands
Posted on Thursday, August 17, 2023
Share

Description

De Associate Manufacturing Technician is in opleiding om de kerntaken en de ondersteunende, routinematige werkzaamheden op de afdeling Medium Preparatie of Buffer Preparatie uit te voeren. De taken worden in eerste instantie onder begeleiding van een ervaren (Senior) Manufacturing Technician uitgevoerd. Indien de Associate Manufacturing Technician een taak aantoonbaar goed beheerst, mag deze zelfstandig, zonder begeleiding gedaan worden.

Na een periode van training is promotie naar Manufacturing Technician mogelijk wanneer de Associate Manufacturing Technician de kerntaken 6 maanden achtereen volwaardig heeft uitgevoerd.

· De kerntaken: een voldoende groot takenpakket wat de operator in staat stelt om op dagelijkse basis werkzaamheden te verrichten. Dit takenpakket wordt door de Manufacturing Supervisor vastgesteld en voorafgaand aan de training besproken met medewerker en trainer.

· Volwaardig: zelfstandig en volledig volgens de cGMP, EHSS en PE normen.

Essential Job Duties and Responsibilities

De kerntaak is het leveren van verschillende soorten media of buffers aan klanten, o.a.:

· Afwegen van grondstoffen

· Voorbereiden van de preparatie

· Preparatie

· In Proces Testen (o.a. osmo, PH, conductiviteit, LAL)

· Filtratie

· Filtertesten

· SAP / GLims

· Schoonmaken van systemen (CIP, SIP)

Daarnaast verricht de Associate Manufacturing Technician ondersteunende, routinematige werkzaamheden zoals:

· het bijhouden van documentatie en computersystemen

· “basic asset care”: zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie van de ruimtes en apparatuur

· sampling

· gebruik van de aanwezige Lean systemen

CGMP, EHS&S, EN LEAN

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De operator draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean technieken en concepten. De operator heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean, op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Associate Manufacturing Technician signaleert tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert incidenteel verbeterinitiatieven uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben.

Qualifications

Minimum Qualification

1. Minimum opleiding: Procestechniek op MBO 2 niveau

2. Minimum ervaring: 0 – 1 werkervaring

3. Competenties

· Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse leesvaardigheid

· Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen.

· Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.

· Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt initiatief om eigen werk te verbeteren.

· Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing.